Pomagamy

Wsparcie prawne w zakresie
uzyskiwania odszkodowań.

"Wypadki
się zdarzają"

Często słyszymy to stwierdzenie odnoszące się do nieprzewidywalnych, nagłych zdarzeń, które wydają się być wynikiem przypadku, braku szczęścia – „pechowego” znalezienia się w niewłaściwym miejscu w nieodpowiednim czasie.

Rzeczywistość może się jednak okazać inna, dużo bardziej złożona. Dotyczy to w szczególności sytuacji zaniedbań, niekompetencji lub innych zawinionych działań osób trzecich.

icon-medical-malpractice

BŁĘDY
MEDYCZNE

icon-defective-produtcs

Wypadki
przy pracy

icon-traffic-accidents

WYPADKI
KOMUNIKACYJNE

icon-quantum-reports

OPINIE PRAWNE
W SPRAWACH SZKÓD OSOBOWYCH

Wspieramy Cię

Myślimy o Tobie

Kiedy dochodzi do urazu fizycznego, psychicznego lub krzywdy emocjonalnej poszkodowany zasługuje nie tylko na sprawiedliwość, ale także na troskę i uwagę. Kancelaria Gostyński i Wspólnicy posiada szerokie i uznane doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, mające zrekompensować szkody osobowe. Sprawy te obejmują:

  • Wypadki komunikacyjne
  • Błędy medyczne
  • Wypadki przy pracy
  • Wadliwe produkty
  • Naruszenie godności lub innych dóbr osobistych w Internecie
bird

Dochodzenie odszkodowań

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia nie maja charakteru powtarzalnego i różnią się od siebie, stąd też wymagają indywidualnego podejścia, uwzględniającego nie tylko zabezpieczenie materialne poszkodowanego ale także szeroko pojętą opiekę nad nim w trakcie procesu. Kancelaria Gostyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną, której celem nie jest wyłącznie uzyskanie jak najwyższych kwot odszkodowań, ale także zadbanie o szeroko pojęty komfort naszych klientów. W naszej pracy staramy się być wrażliwi i pełni zrozumienia dla osób pokrzywdzonych i ich bliskich.
Wyróżniają nas:

  • dbałość o sprawy naszych klientów w celu zapewnienia im dobrego samopoczucia i „spokoju ducha”;
  • wsparcie dla klientów, którzy razem z nami krok po kroku przechodzą złożone procedury dokumentowania szkód;
  • aktywne i elastyczne prowadzenie spraw, z uwzględnieniem natychmiastowego reagowania na zmieniające się okoliczności, sytuację procesową i potrzeby klienta;

Oferujemy ponadto:

  • sporządzanie opinii na potrzeby spraw transgranicznych w oparciu o polskie przepisy, dotyczące szkód osobowych;
  • sporządzanie opinii na potrzeby spraw transgranicznych w oparciu o polskie przepisy, dotyczące szkód osobowych;

Nie zwlekaj!

W sprawach o odszkodowania bardzo często kluczowe znaczenie ma czas reakcji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, opisując swoją sprawę. Wspólnie ustalimy priorytety i sposób postępowania w zakresie gromadzenia dokumentacji szkód i ponoszonych w związku z nimi kosztów. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane szczegółowej analizie przy uwzględnieniu ich poufnego charakteru. Dziękujemy za Twoje zaufanie.

W czym możemy pomóc?

Telefon (+48) 12 - 429 20 25